13 Jan 2020                   

Echtgenoot: Anne Sennip Overige namen: Zennep
Geboren: CA. 1851 te Stavoren (Súdwest-Fryslân) [L-1] Woonde: te Bolsward (Súdwest-Fryslân) [L-2] Vader: Haaye Pieters Sennip Moeder: Akke Doedes Faber
Echtgenote: Geessien Schimmel overleed op de leeftijd van: 87 Overige namen: Gezina Getrouwd: 8 Apr 1875 te Harlingen (Harns) [L-3]
Geboren: 26 Sep 1845 te Wildervank (Veendam) [L-4] Overleden: 20 Jan 1933 te Leeuwarderadeel (Ljouwerteradiel) [L-5] Vader: Jan Cornelis Schimmel Moeder: Wobbechien Harms Smalbil
V Kind 1: Wobbeliena Sennip Geboren: 28 Okt 1875 te Harlingen (Harns) [L-3] Echtgenoot: Jakob Marinus geb. CA. 1868 Getrouwd: 28 Apr 1897 te Haarlem [L-6]
V Kind 2: Akke Sennip overleed op de leeftijd van: 0 Geboren: 21 Feb 1877 te Harlingen (Harns) [L-3] Overleden: VR 1878
V Kind 3: Akke Sennip Geboren: 28 Aug 1878 te Kollumerland (Noardeast-Fryslân)
V Kind 4: Akke Liena Sennep Geboren: 11 Nov 1879 te Hennaarderadeel (Littenseradiel) [L-7] Notities
M Kind 5: Pieter Sennep Geboren: 11 Nov 1879 te Hennaarderadeel (Littenseradiel) [L-7] Notities
V Kind 6: Akalina Zennep overleed op de leeftijd van: 0 Geboren: 10 Aug 1883 te Huissen (Lingewaard) [L-8] Overleden: 5 Sep 1883 te Leiderdorp [L-9]
V Kind 7: Harmina Akkelina Sennip overleed op de leeftijd van: 0 Geboren: CA. 1 Apr 1885 te Amsterdam [L-10] Overleden: 4 Jun 1885 te Haarlem [L-6]
Locatienotities [L-1] Stavoren, voorheen Staveren (Fries: Starum; Stavers Stadsfries: Staveren) is een stad in de gemeente Súdwest-Fryslân met ongeveer duizend inwoners. Stavoren was de eerste Nederlandse gemeenschap die stadsrechten verkreeg. De stad ligt in het uiterste zuidwesten van de provincie Friesland (Nederland), aan drie kanten ingesloten door het IJsselmeer. Het is een voormalige Hanzestad en een van de Friese elf steden. [L-2] Bolsward (Fries: Boalsert) is een stad en een van de elf steden in de Nederlandse provincie Friesland. Het was tot 2011 ook de hoofdplaats van de voormalige gemeente Bolsward, die opgegaan is in de gemeente Súdwest-Fryslân. Op 1 januari 2013 telde de stad Bolsward 10.140 inwoners. [L-3] Harlingen (Fries: Harns) is een gemeente in de Nederlandse provincie Friesland. Aangrenzende gemeentes zijn Franekeradeel in het noordoosten en Súdwest Fryslân in het zuiden. De gemeente telt 15.763 inwoners (per 1 april 2016, bron: CBS), waarvan ongeveer 14.450 in de hoofdplaats Harlingen. [L-4] Wildervank is een dorp in de Nederlandse provincie Groningen. Wildervank was tot 1969 een zelfstandige gemeente. Tegenwoordig is het dorp een deel van de gemeente Veendam. Het buitengebied en het bebouwde lint langs het Stadskanaal van de voormalige gemeente hoort nu tot de gemeente Stadskanaal. De bebouwing van Wildervank en die van Veendam lopen in elkaar over. Het dorp dankt zijn naam aan Adriaan Geerts Wildervanck, een vervener uit de 17e eeuw. Het aantal inwoners per 1 juli 2006 bedroeg 5.490 (bron: CBS). [L-5] Leeuwarderadeel (Fries: Ljouwerteradiel (Geluidsfragment uitspraak (info / uitleg))) is een gemeente in de Nederlandse provincie Friesland ten noorden van Leeuwarden. De gemeente telt 10.163 inwoners (per 1 april 2016, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 41,38 km². Leeuwarderadeel is een agrarische en forensengemeente. In de gemeente staat de oudste voormalige stins van Friesland, Dekemastate. Het oudste Leeuwarderadeel bestond uit drie delen, de zogenaamde trimdelen. Het middelste deel hiervan scheidde zich al in de late middeleeuwen af als het grondgebied van de latere Friese hoofdstad Leeuwarden. Het zuidelijke deel, met onder meer de dorpen Wirdum, Goutum, Swichum en Huizum werd in 1944 bij Leeuwarden gevoegd. Leeuwarderadeel stond toen ook de dorpen Lekkum en Miedum af aan Leeuwarden. Als gevolg van deze ontwikkeling worden de oudere bronnen voor de geschiedenis van Leeuwarderadeel bewaard in het Historisch Centrum Leeuwarden. [L-6] Haarlem is een stad en gemeente in Nederland en de hoofdstad van de provincie Noord-Holland. De stad ligt aan de rivier het Spaarne en in de regio Kennemerland. Haarlem behoort tot de middelgrote steden in de Randstad. Tot de gemeente Haarlem behoren de stad Haarlem en het westelijke deel van het dorp Spaarndam. De gemeente telt 158.305 inwoners en is daarmee na Amsterdam de tweede grootste stad van Noord-Holland en de twaalfde gemeente van Nederland. De grootstedelijke agglomeratie Haarlem (Haarlem, Heemstede en Bloemendaal) telt omstreeks 200.000 inwoners en het stadsgewest Haarlem (Zuid-Kennemerland en IJmond) ruim 400.000 inwoners. Haarlem wordt voor het eerst genoemd in een document uit de 10e eeuw. In 1245 kreeg het stadsrechten van Willem II van Holland. Aan het eind van de middeleeuwen was Haarlem een van de belangrijkste steden van Holland geworden. In de Vroegmoderne Tijd ontwikkelde de stad zich op industrieel gebied als textielstad en op cultureel gebied als schildersstad. [L-7] Hennaarderadeel (Fries: Hinnaarderadiel) is een voormalige gemeente in het midden van de provincie Friesland. De gemeente heeft bestaan tot 1984. Na de gemeentelijke herindeling op 1 januari 1984 is Hennaarderadeel samen met de gemeente Baarderadeel opgegaan in de nieuwe gemeente Littenseradeel. In de plannen die Gedeputeerde Staten in 1979 hadden opgesteld als voorstel voor de gemeentelijke herindeling die in 1984 werd geëffectueerd werd de naam De Greidslachte voorgesteld. [L-8] Huissen (uitspraak: Huussen, in het Huissens (Zuid-Gelders) dialect: Huussen is een stad in de provincie Gelderland (gemeente Lingewaard, in de streek Over-Betuwe). De stad heeft 18.425 inwoners (1 januari 2015). Huissen kreeg op zijn laatst in 1314 stadsrechten. Huissen is de grootste plaats in de gemeente en ligt aan de Nederrijn, in het gebied tussen Arnhem en Nijmegen. De plaats bestaat uit Huissen-stad, dat wil zeggen de oude "stad" en aangrenzende woonwijken, Het Zand, een tweede aangrenzende kern vooral gericht op de tuinbouw, en de in de jaren zeventig van de 20e eeuw ontstane wijk Zilverkamp. Na enkele kleinere nieuwbouwwijken is sinds het begin van de 21e eeuw de wijk Loovelden in ontwikkeling. Ten oosten van de stad zijn grote uiterwaarden te vinden. In het noorden vormt de Huissensedijk de grens met Arnhem. Bij het kleine industriegebied Looveer is Huissen via een veerpont over de Nederrijn verbonden met de Liemers. Aan de overzijde van de rivier behoort een kleine strook in de uiterwaarden tot Huissen. In het zuiden van de plaats aan de Linge bevindt zich het industrieterrein Pannenhuis, dat toegang geeft tot een grote veiling en tot het agropark Bergerden. [L-9] Leiderdorp is een plaats en gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De gemeente telt 26.993 inwoners (1 april 2016, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 12,29 km² (waarvan 0,56 km² water). Binnen de gemeentegrenzen ligt nog de buurtschap Achthoven. Leiderdorp is vastgegroeid aan Leiden, maar beide gemeenten worden gescheiden door de rivieren de Zijl en de Oude Rijn. Nabij Leiderdorp begint de Groene Harttunnel onder het Groene Hart, die werd aangelegd voor de HSL-Zuid. [L-10] Amsterdam is de (titulaire) hoofdstad en naar inwonertal de grootste gemeente van Nederland. De stad, in het Amsterdams ook Mokum genoemd (afkomstig uit het Jiddisch), ligt in de provincie Noord-Holland, aan het IJ en de monding van de Amstel. Amsterdam telt 838.338 inwoners (1 april 2016, bron: CBS). De gemeente telt de meeste verschillende nationaliteiten ter wereld. Amsterdam dankt zijn naam aan de ligging bij een in de 13e eeuw aangelegde dam in de Amstel. De plaats kreeg kort na 1300 stadsrechten en groeide in de Gouden Eeuw uit tot een van de belangrijkste haven- en handelssteden ter wereld. Een toestroom van buitenlanders uit vooral de Zuidelijke Nederlanden, Duitsland en de Scandinavische landen leidde vanaf het eind van de 16e eeuw tot stadsuitbreidingen, waaronder de laatste grachten van de fortificatie die nu als grachtengordel bekend is en in 2010 is toegevoegd aan de UNESCO-Werelderfgoedlijst. Bezienswaardigheden in Amsterdam zijn het Rijksmuseum, het Stedelijk Museum, het Van Gogh Museum en Het Scheepvaartmuseum, het Anne Frank Huis, het Concertgebouw, Muziekgebouw aan 't IJ, Bioscoop en Film Instituut EYE, dierentuin Artis, de Wallen en voor buitenlandse bezoekers de coffeeshops. Amsterdam heeft twee universiteiten en meerdere hogescholen. De stad is bestuurlijk onderverdeeld in zeven stadsdelen. De stad kent talloze buurten en wijken waaronder de internationaal bekende Jordaan. (c) 1999-2019 De familie Schimmel www.tschimmel.nl Naamindex