13 Jan 2020                   

Echtgenoot: Gerrit Zweserijn overleed op de leeftijd van: 70
Geboren: 20 Apr 1842 te Werkhoven (Bunnik) [L-1] Gedoopt: te Werkhoven (Bunnik) [L-1] Beroep: veehouder Overleden: 13 Jan 1913 te Kamerik (Woerden) [L-2] Begraven: te Kamerik (Woerden) [L-2] Vader: Anthonius Zweeserijn Moeder: Maria van der Schot
Echtgenote: Engelberta Antonia Maria van Helsdingen overleed op de leeftijd van: 76 Getrouwd: 21 Jan 1887 te Wilnis (De Ronde Venen) [L-3] inderen in dit gezin: : negen.
Geboren: 1861 Overleden: 1937 Vader: Moeder:
Locatienotities [L-1] Werkhoven is een dorp en een voormalige gemeente in de provincie Utrecht. De gemeente is op 1 september 1964 opgeheven en bij de gemeente Bunnik gevoegd. Het is een kleine kern met ongeveer 1630 inwoners (CBS 2003). Werkhoven is ontstaan in de 8e eeuw onder de naam Wercundia. In de 12-13e eeuw werd de Kerk van Werkhoven gebouwd, de Sint Stevenskerk, die nog altijd het middelpunt van de historische kern van het dorp vormt. Er is veel agrarische activiteit, voornamelijk veeteelt en fruitteelt, in en om het dorp. [L-2] Kamerik is een dorp in de gemeente Woerden in de Nederlandse provincie Utrecht. Het dorp heeft, inclusief het dorpje Kanis, 3.767 inwoners (1 januari 2014). Van 1811 tot 1989 was Kamerik een zelfstandige gemeente. Het ontstond uit de Heerlijkheid Kamerik en de Houtdijken en ging op in de gemeente Woerden. Het dorp ligt ongeveer 1,5 km ten noorden van Woerden aan de Kamerikse Wetering. Het had oorspronkelijk lintbebouwing aan weerszijden van de Wetering. Deze oorspronkelijke bebouwing is inmiddels beschermd dorpsgezicht. Een groot aantal panden valt onder monumentenzorg. Het meest opvallende bouwwerk in het dorp is de Nederlands-Hervormde kerk. Deze werd rond 1855 gebouwd, in plaats van de oorspronkelijke vijftiende-eeuwse kerk, die bouwvallig was geworden. Alleen de toren van deze aan Sint Hippolytus gewijde kerk bleef bestaan. [L-3] Wilnis is een dorp in de gemeente De Ronde Venen in de Nederlandse provincie Utrecht, gelegen tussen Utrecht en Amsterdam. De voormalige gemeente Wilnis ontstond uit een samenvoeging van de toenmalige gemeenten Oudhuizen en Wilnis op 13 juni 1857, en ging in 1989 op in de gemeente De Ronde Venen. Wilnis telt ruim 5000 inwoners. (c) 1999-2019 De familie Schimmel www.tschimmel.nl Naamindex