30 Jun 2020                   

Echtgenoot: Andries Kulik
Geboren: 25 Feb 1888 te Kamerik (Woerden) [L-1] Vader: Pieter Kulik Moeder: Adriana Schimmel
Echtgenote: Hendrica van Rhenen Getrouwd: 24 Dec 1908 te Maarn (Utrechtse Heuvelrug) [L-2]
Geboren: CA. 1890 te Kralingen (Rotterdam) [L-3] Vader: Dirk Willem van Rhenen Moeder: Christina Johanna Zwitselaar
Locatienotities [L-1] Kamerik is een dorp in de gemeente Woerden in de Nederlandse provincie Utrecht. Het dorp heeft, inclusief het dorpje Kanis, 3.767 inwoners (1 januari 2014). Van 1811 tot 1989 was Kamerik een zelfstandige gemeente. Het ontstond uit de Heerlijkheid Kamerik en de Houtdijken en ging op in de gemeente Woerden. Het dorp ligt ongeveer 1,5 km ten noorden van Woerden aan de Kamerikse Wetering. Het had oorspronkelijk lintbebouwing aan weerszijden van de Wetering. Deze oorspronkelijke bebouwing is inmiddels beschermd dorpsgezicht. Een groot aantal panden valt onder monumentenzorg. Het meest opvallende bouwwerk in het dorp is de Nederlands-Hervormde kerk. Deze werd rond 1855 gebouwd, in plaats van de oorspronkelijke vijftiende-eeuwse kerk, die bouwvallig was geworden. Alleen de toren van deze aan Sint Hippolytus gewijde kerk bleef bestaan. [L-2] Maarn is een dorp in de Nederlandse gemeente Utrechtse Heuvelrug, aan de voet van de gelijknamige Heuvelrug in het zuidoosten van de provincie Utrecht. Het dorp telt 4.651 inwoners (2008). De Utrechtse Heuvelrug is sinds 2003 een nationaal park. Ten westen van Maarn liggen de Maarnse Berg en het zwerfsteneneiland. Ten zuidwesten liggen de Zonheuvel en de Sint-Helenaheuvel. Maarn was tot 1 januari 2006 een zelfstandige gemeente, waartoe ook de kern Maarsbergen behoorde. [L-3] Kralingen is een voormalige gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland en thans wijk in Rotterdam. Kralingen werd in 1895 bij Rotterdam gevoegd en maakt nu deel uit van het stadsdeel Kralingen-Crooswijk. Aan de rand van Kralingen ligt de Kralingse Plas, omringd door het Kralingse Bos. Kralingen is een wijk met 4 buurten met namen als Kralingen-West, Kralingen-Oost, Struisenburg en De Esch. (c) 1999-2019 De familie Schimmel www.tschimmel.nl Naamindex