13 Jan 2020                   

Echtgenoot: Gijsbert Harmens Zijlstra
Vader: Moeder:
Echtgenote: Grietje Dijkstra
Vader: Moeder:
M Kind 1: Harmen Zijlstra Geboren: CA. 1882 te Oostdongeradeel (Dongeradiel) [L-1] Beroep: timmerman Echtgenote: Antje Peters geb. 21 Jun 1879 overl. NA 1904 Getrouwd: 21 Apr 1904 te Amsterdam
Locatienotities [L-1] Oostdongeradeel (Fries: East-Dongeradiel) is een voormalige gemeente in het noordoosten van de provincie Friesland aan de Waddenzee. De gemeente was de rechtsopvolger van de gelijknamige grietenij en heeft bestaan tot 1984. Oostdongeradeel telde ongeveer 6500 inwoners en had een oppervlakte van 109,86 kmē. Na de gemeentelijke herindeling op 1 januari 1984 is Oostdongeradeel samen met de gemeente Westdongeradeel en de stad Dokkum opgegaan in de nieuwe gemeente Dongeradeel. (c) 1999-2019 De familie Schimmel www.tschimmel.nl Naamindex