Notitie voor: Luijte Harmens Schimmel

Koopt in 1827 een perceel grond in Spanga.
Verkoopt in 1830 een perceel hooiland (1,6 ha) in Spanga.
Koopt in 1841 van de Hervormde Gemeente wonende te Wolvega: vastgoed: Oldeholtpade en elders. Bedrag: opbrengst fl. 1660,-; grasgewas op wortel.