Notitie voor: Rijk Zandsteeg

Kocht in 1870 voor fl. 3.500,- boerderij "de Beek" aan de Kruisbeekweg 27 te Lunteren.
Deze boerderij wordt reeds in 1568 in de tynsboeken genoemd, eigenaar is dan Jacob van Maanen.
De verkopers in 1870 waren Brend Fluit, Rikje Hogeweg, Cornelis, Jan, Evertje en Gerritje van de Pol en Heintje Davelaar.
De boerderij was toen groot 10 bunder, 69 roeden en bestaat uit "huis, schuur, groote berg, tuin, bouw- en weiland, heide, bomen en houtgewassen, onder de verkoop niet begrepen de kleine korenberg, een partijtje grgraven slootaarde en enige eikenstekken, de staande plaat en balkslieten, het hakhout dat zeven jaar en ouder is en de mest, mit er geen aarde of plaggen van de plaats in gebruik is".
Deze boerderij werd tot 2001 bewoond door "Zandstegen". Zou gesloopt worden, brandde echter in Oktober 2001 geheel af. Toen bij wet van 1907 de Tiendwet de tienden werden afgeschaft, verbouwde Rijk volgens eigen opgave tarwe, rogge, haver, gerst en boekweit, waarover hij tienden verschuldigd was aan het kroondomein te 's-Gravenhage. Het betrof hier het tiendrecht "Groot Zwetselaar onder Lunteren". Verschuldigd was de 10e schoof na aftrek van 1/5 voor de grondbelasting (dus 2 schoven van de 25). In totaal ging het om 7 hectare 25 are en 70 ca bouwland met een belastbare opbrengst van fl. 103,65.