Notitie voor: Meeuwis Zandsteeg

Hij exploiteert een boerenbedrijf met 1 paard, 6 melkkoeien, 1 mestkoe, 4 stuks jongvee, 7 varkens, 4 biggen, 40 kippen, 20 kuikens en bijenvolken (veetelling 1910).
Tot 1950 is hij boer op "de Beek".
Na verloop van tijd was er door verkoop en aankoop weer 12 hectare land om te bewerken.