Op deze homepage www.tschimmel.nl de genealogische gegevens van de familienaam SCHIMMEL.Uitgangspunt bij het onderzoek is in eerste instantie het genealogisch onderzoek naar de Amersfoortse tak van de familie Schimmel. Aangevuld met aanverwante families.

Tijdens het onderzoek is echter gebleken dat de naam Schimmel op verschillende plaatsen in Nederland en Duitsland te vinden is. Er zijn enkele takken waarbij de oorsprong (het aannemen van de naam Schimmel) bekend is, er zijn echter ook takken waarvan dit niet bekend is. Het onderzoek is uitgebreid naar het verbinden van de diverse takken (v.z.v. mogelijk).

Door te klikken op de naam komt u in de betreffende kwartierstaat of parenteel, met afbeeldingen en foto's (dit zijn grote bestanden); deze kunt u downloaden, bekijken, bewaren en/of uitprinten.

Op deze homepage geen extra mooie opmaak, het gaat om de gegevens zoals ze zijn.

Wilt u reageren dan kan dit op ons email-adres algemeen@tschimmel.nl.

De bovenstaande gegevens zijn tot stand gekomen met de medewerking van vele mede-genealogen en achief-medewerkers, mijn dank gaat daarom uit naar allen (ik noem geen namen, dan vergeet ik ook niemand) die op wat voor manier dan ook hun medewerking verleend hebben.


Renswoude, 1e versie homepage sinds december 2000, deze versie maart 2023, Teus Schimmel

Wij zijn ook online de te vinden op genealogieonline en in de stamboomgids.

Wij zijn lid van Vereniging Oud Renswoude en van Vereniging Veluwse Geslachten.

Het onderzoek dat gedaan is en nog wordt gedaan om deze stamboom met website te maken en te onderhouden kost, zoals alles, tijd en geld. Wilt u dit onderzoek steunen dan is dit mogelijk. Als u een email stuurt krijgt u per omgaande de betalingsgegevens toegestuurd. Wij laten dit geheel aan u over, u bent tot helemaal niets verplicht.

Onze visie op het auteursrecht van deze site: Als u gegevens gebruikt uit deze site voor uw eigen onderzoek bent u daarin geheel vrij, de bronnen van de diverse gegevens blijven echter in ons bezit en zijn niet openbaar. Van nog levende personen zijn geen persoonlijke gegevens opgenomen; dit om de privacy te waarborgen van deze personen en om tevens te voldoen aan de regels van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).